รายละเอียด Notebook LENOVO L340

CPU
Intel Core i5-9300H
RAM
DDR4 8 GB
OS
Windows 10 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/15
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 com02 com02 2022-02-01

com02

วันที่คืน :

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ