รายละเอียด Notebook LENOVO Thinkpad SL410

CPU
Intel Core 2 Duo T6670
RAM
DDR3 2 GB
OS
Windows 8.1
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/5
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 ห้องประชุมชั้นบน com02 2023-01-26 0000-00-00

ห้องประชุมชั้นบน

วันที่คืน : 0000-00-00

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ