รายละเอียด Notebook DELL 3567-W

CPU
Intel Core i3-7020U
RAM
DDR4 4 GB
OS
Windows 10 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/13
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 pha02 com04 2024-07-08 com04 2024-07-12
2 pha02 com04 2024-07-01 com04 2024-07-12
3 pha02 com04 2024-06-25 com04 2024-07-12
4 pha02 com04 2024-06-24 com04 2024-07-12
5 ass22 com04 2024-06-19 com04 2024-07-12

pcu10

วันที่คืน : 2024-07-12

adm23

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd09

วันที่คืน : 2024-07-12

mrs24

วันที่คืน : 2024-07-12

mrs24

วันที่คืน : 2024-07-12

adm03

วันที่คืน : 2024-07-12

adm34

วันที่คืน : 2024-07-12

lab01

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd09

วันที่คืน : 2024-07-12

pha07

วันที่คืน : 2024-07-12

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

ass22

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

ass22

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

pha02

วันที่คืน : 2024-07-12

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ