รายละเอียด Notebook DELL Inspiron 1464

CPU
Intel Core i5-430M
RAM
DDR3 2 GB
OS
Windows 8.1
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/4
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 tms05 com03 2022-02-01
2 tms05 com03 2022-01-31 com02 2022-01-31
3 adm36 com03 2021-11-26 com02 2022-01-31

adm36

วันที่คืน : 2022-01-31

อุปกรณ์ครบถ้วน

tms05

วันที่คืน : 2022-01-31

tms05

วันที่คืน :

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ