รายละเอียด Notebook DELL 3567-W

CPU
Intel Core i3-7020U
RAM
DDR4 4 GB
OS
Windows 10 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/14
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 adm22 com04 2023-09-14
2 com04 com04 2023-09-05 com04
3 com04 com04 2023-09-05 com04
4 ipd02 com04 2023-07-10 com04 2023-07-20
5 ipd02 com04 2023-07-10 com04 2023-07-20

pcu10

วันที่คืน : 2023-07-20

opd02

วันที่คืน : 2023-07-20

ipd02

วันที่คืน : 2023-07-20

ipd02

วันที่คืน : 2023-07-20

ipd02

วันที่คืน : 2023-07-20

com04

วันที่คืน :

com04

วันที่คืน :

adm22

วันที่คืน :

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ