รายละเอียด Notebook Lenovo V15 G2 ALC 82KDA00MTA

CPU
AMD Ryzen 5 5500U
RAM
DDR4 8GB
OS
Windows 11
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/21
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ