รายละเอียด Notebook HP 15s-eq2068AU

CPU
AMD Ryzen 5 5500U
RAM
DDR4 16 GB
OS
Windows 11 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/17
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 opd02 com04 2023-09-13
2 ipd09 com04 2023-09-05 com04
3 pha01 com04 2023-07-18 com04
4 com04 com04 2023-07-10 com04 2023-07-24
5 com04 com04 2023-07-10 com04 2023-07-24

adm34

วันที่คืน : 2023-07-24

adm34

วันที่คืน : 2023-07-24

nur02

วันที่คืน : 2023-07-24

adm22

วันที่คืน : 2023-07-24

adm37

วันที่คืน : 2023-07-24

mrl27

วันที่คืน : 2023-07-24

adm34

วันที่คืน : 2023-07-24

adm34

วันที่คืน : 2023-07-24

com04

วันที่คืน : 2023-07-24

ass02

วันที่คืน : 2023-07-24

adm37

วันที่คืน : 2023-07-24

com04

วันที่คืน : 2023-07-24

com04

วันที่คืน : 2023-07-24

com04

วันที่คืน : 2023-07-24

com04

วันที่คืน : 2023-07-24

com04

วันที่คืน : 2023-07-24

pha01

วันที่คืน :

ipd02

วันที่คืน : 2023-07-24

ipd09

วันที่คืน :

opd02

วันที่คืน :

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ