รายละเอียด Notebook HP 15s-eq2068AU

CPU
AMD Ryzen 5 5500U
RAM
DDR4 16 GB
OS
Windows 11 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/18
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 ass22 2024-07-04 2024-07-08
2 ass22 2024-07-01 2024-07-08
3 ass02 2024-06-26 2024-07-08
4 den02 2024-06-20 2024-07-08
5 com04 2024-06-19 2024-07-08

emr07

วันที่คืน : 2024-07-08

adm36

วันที่คืน : 2024-07-08

nur02

วันที่คืน : 2024-07-08

adm34

วันที่คืน : 2024-07-08

adm34

วันที่คืน : 2024-07-08

pha07

วันที่คืน : 2024-07-08

emr30

วันที่คืน : 2024-07-08

emr30

วันที่คืน : 2024-07-08

nur02

วันที่คืน : 2024-07-08

adm23

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

emr31

วันที่คืน : 2024-07-08

emr31

วันที่คืน : 2024-07-08

emr01

วันที่คืน : 2024-07-08

obs02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha07

วันที่คืน : 2024-07-08

pha07

วันที่คืน : 2024-07-08

pha07

วันที่คืน : 2024-07-08

ipd13

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha01

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

den09

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

pha01

วันที่คืน : 2024-07-08

den09

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

pha02

วันที่คืน : 2024-07-08

ipd13

วันที่คืน : 2024-07-08

ipd02

วันที่คืน : 2024-07-08

ass02

วันที่คืน : 2024-07-08

ass02

วันที่คืน : 2024-07-08

adm34

วันที่คืน : 2024-07-08

com04

วันที่คืน : 2024-07-08

den02

วันที่คืน : 2024-07-08

ass02

วันที่คืน : 2024-07-08

ass22

วันที่คืน : 2024-07-08

ass22

วันที่คืน : 2024-07-08

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ