รายละเอียด Notebook HP Pavilion DV6915 JX

CPU
Intel Core 2 Duo
RAM
DDR2 1 GB
OS
Windows 8.1
ครุภัณฑ์
จบ 7440-014-0001/3
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 opd01 com02 2022-02-01 com04 2024-01-19

opd01

วันที่คืน : 2024-01-19

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ