รายละเอียด Notebook LENOVO MIIX 310

CPU
Intel Atom x5
RAM
DDR3L 2 GB
OS
Windows 8.1
ครุภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 com04 com04 2024-06-20
2 com04 com04 2024-06-19 com04 2024-06-20
3 ipd13 com04 2024-05-21 com04 2024-06-20
4 lab01 com04 2022-12-16 com04 2024-06-20
5 adm00 com04 2022-02-01 com04 2024-06-20

adm00

วันที่คืน : 2024-06-20

lab01

วันที่คืน : 2024-06-20

ipd13

วันที่คืน : 2024-06-20

com04

วันที่คืน : 2024-06-20

com04

วันที่คืน :

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ