รายละเอียด Notebook LENOVO IdeaPad 320

CPU
Intel Core i5-8250U
RAM
DDR4 8 GB
OS
Windows 10 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/13
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 pha01 com02 2022-02-01 0000-00-00

pha01

วันที่คืน : 0000-00-00

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ