รายละเอียด Notebook HP sc-057qs6700T

CPU
AMD Ryzen 7 5700U
RAM
DDR4 16 GB
OS
Windows 10 home
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/16
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 pcu10 com03 2022-02-01

pcu10

วันที่คืน :

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ