รายละเอียด Notebook HP Pavilion 11-n026TU

CPU
Intel Pentium N3530
RAM
DDR3 4 GB
OS
Windows 8.1
ครุภัณฑ์
จบ 7440-017-0001/9
ลำดับ ชื่อผู้ยืม ผู้ดูแลให้ยืม วันที่ยืม ผู้ดูแลรับคืน วันที่คืน
1 doc01 com02 2023-01-26 0000-00-00

doc01

วันที่คืน : 0000-00-00

NOTEBOOK เครื่องอื่น ๆ