ลำดับ รุ่น ชื่อเครื่อง วันที่ลงทะเบียน ครุภัณฑ์ วันที่จำหน่าย
1
Product image

I PAD


Apple
2 GB
128 GB

Apple iPad1 2011-04-25 จบ 7440-001-0001/8 2021-05-27
2
Product image

I PAD


Apple
2 GB
128 GB

Apple iPad2 2011-02-18 จบ 7440-001-0001/7 2021-05-27
3
Product image

HP Conpaq 6515b


AMD Turion 64 X2 TL-60
DDR2 1 GB
HDD 160 GB

Notebook17 2008-02-01 จบ 7440-017-0001/2 2021-05-27
4
Product image

HP Conpaq 6515b


AMD Turion 64 X2 TL-60
DDR2 1 GB
HDD 160 GB

Notebook7 2008-02-01 จบ 7440-017-0001/1 2021-05-27
5
Product image

Samsung Tablet


Android
2 GB
128 GB

Tablet1 2017-05-01 จบ 7440-017-0001/10 2021-05-27