วันที่ รายการ อ่านเอกสาร
2567/05/08 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ พร้อมรื้อถอน รพ.เขาคิชฌกูฏ
2567/05/01 ประกาศผู้ชนะ
2567/04/17 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ปี2566
2567/04/03 ประกาศผู้ชนะ
2567/02/01 ประกาศผู้ชนะ
2567/01/18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-biddingจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องฉุกเฺฉินและห้องคลอด
2567/01/12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส(ไตรมาส ๑)
2567/01/05 ประกาศผู้ชนะ
2567/01/04 ประกาศงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2566
2567/01/04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตันขับเคลื่อน4ล้อ
2567/01/03 ประกาศ e-bidding ซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและห้องคลอด รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/12/27 ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและห้องคลอด
2566/12/12 ประกาศ e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตันขับเคลื่อ4 ล้อ
2566/11/20 แผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล1ตัน ขับเคลื่อน4ล้อ โดยเงินบำรุงปี งป.2567
2566/09/07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาe-bidding ซื้อรถดีเซล1ตัน
2566/09/01 ประกาศผู้ชนะ
2566/08/29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาe-bidding ซ่อมแซมพื้นคอนกรีต รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/08/24 ประกาศ e-bidding รถบรรทุกดีเซชขนาด1ตัน
2566/08/22 แผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1ตัน
2566/07/27 ประกาศ e-bidding จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/07/21 ยกเลิกประกาศ
2566/07/10 ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/07/04 ประกาศผู้ชนะ
2566/04/03 ประกาศผู้ชนะ
2566/03/31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/03/17 ประกาศe-bidding จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/03/14 แผนจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.เขาคิชฌกูฏ
2566/03/07 ประกาศผู้ชนะ
2566/03/07 ประกาศผู้ชนะ
2566/03/07 ประกาศผู้ชนะ
2566/03/01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาe-biddingจ้า่งก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารพระพุทธบาท
2566/02/17 ประกาศ e-bidding ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารพระพุทธบาท
2566/02/02 ประกาศผู้ชนะ
2566/02/01 แผนจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารพุทธบาท โดยเงินบำรุงปี งป.2566
2566/01/26 งบการเงิน ณ 30 ก.ย.65
2566/01/24 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส1/2566
2566/01/05 ประกาศผู้ชนะ
2566/01/05 ประกาศผู้ชนะ
2566/01/03 ประกาศ e-bidding ซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและห้องคลอด
2565/12/01 ประกาศผู้ชนะ
2565/12/01 ประกาศผู้ชนะ
2565/11/03 ประกาศผู้ชนะ
2565/10/03 ประกาศผู้ชนะ
2565/08/15 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ปี2564
2565/06/17 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ที่ 731/2564 ลง 27เม.ย.64
2565/03/03 แผนจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั็มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
2565/02/12 ประกาศผู้ชนะ
2565/01/08 ประกาศผู้ชนะ
2565/01/04 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส1/2565
2564/12/17 ประกาศผู้ชนะ
2564/12/17 ประกาศผู้ชนะ
2564/11/04 ประกาศผู้ชนะ
2564/10/04 ประกาศผู้ชนะ
2564/10/04 ประกาศผู้ชนะ
2564/09/04 ประกาศผู้ชนะ
2564/08/17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรั้ว200 เมตร
2564/08/10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า320 ลิตร
2564/08/02 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั่วมาตราฐานคอนกรีต200 เมตร
2564/07/27 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า320ลิตร
2564/07/21 ประกาศแผนจัดจ้างซ่อมแซมรั้วมาตรฐานคอนกรีตบล็อก9ก้อนขนาด200 ม.
2564/07/12 ประกาศผู้ชนะ
2564/06/28 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ
2564/06/17 ประกาศผู้ชนะ
2564/05/20 ประกาศผู้ชนะ
2564/05/20 ประกาศผู้ชนะ
2564/04/22 ประกาศผู้ชนะ
2564/03/18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า300 mA
2564/03/16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดิทัศน์
2564/03/04 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาด300mA
2564/03/02 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดิทัศน์
2564/02/23 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์
2564/02/23 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที
2564/02/22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ
2564/02/05 ประกาศผู้ชนะ
2564/02/05 ประกาศผู้ชนะ
2564/01/29 สขร.1เดือน ม.ค.64
2564/01/19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง
2563/12/30 สขร.1เดือน ธ.ต.63
2563/12/30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส1งป.64
2563/12/23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง
2563/12/19 ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง
2563/12/03 ประกาศผู้ชนะ
2563/11/30 สขร.1เดือน พ.ย.63.63
2563/11/06 ประกาศผู้ชนะ
2563/10/30 สขร.1เดือน ต.ต.63
2563/10/04 ประกาศผู้ชนะ
2563/08/30 ประกาศผู้ชนะ
2563/08/07 ประกาศผู้ชนะ
2563/07/15 ประกาศผู้ชนะ
2563/06/25 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพประจำปี งป2562
2563/06/25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาe-biddingก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก
2563/06/12 ประกาศผู้ชนะ
2563/05/17 ประกาศผู้ชนะ
2563/05/15 แผนการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก งป.ค่าเสื่อม63
2563/04/15 ประกาศผู้ชนะ
2563/04/03 ประกาศผู้ชนะ
2563/02/28 แบบ สขร.1ประจำเดือน ก.พ.63
2563/01/31 แบบ สขร.1ประจำเดือน ม.ค.63
2563/01/29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ม.ค.63
2563/01/08 ประกาศผู้ชนะ