รูป วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
2565/12/21 รับมอบครุภัณฑ์ทันตกรรมบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา การตรวจรับครุภัณฑ์ทันตกรรมบริจาค ของผู้มีจิตศรัทธาให้กับ รพ.เขาคิชฌกูฏ โดยผ่านมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2565
2565/12/15 รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์บริจาคของผู้มีจิตศรัทธา การตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์บริจาค ของผู้มีจิตศรัทธาให้กับ รพ.เขาคิชฌกูฏ โดยผ่านมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565
2565/06/05 รับมอบอาคารรักษาผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานรับมอบอาคารมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมในพิธีและพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีสงฆ์ โดยพระครูปลัดน้ำ มนฺตชาโตกรรมการและเลขนุการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงกล่าววัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง โดยการนำของพระครูประดิษฐ์ศาสนการ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวงและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบการก่อสร้างอาคารจำนวน 45,893,593 ล้านบาท
2563/09/29 ตรวจสอบที่ราษฎร์พัสดุ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏและเจ้าหน้าที่นิติกร พัสดุ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้มาทำการตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ราษฎร์พัสดุ
2563/09/24 วันมหิดล63 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงขอเชิญขวนเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่โรงพยาบาลเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563
2563/05/19 วันอาภากร 63 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2563/04/21 บริจาคเลือดหน่วยเคลื่อนที่ พระปกเกล้าฯ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน การออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคเลือด อ.เขาคิชฌกูฏ โดยธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
2563/04/17 รับพระราชทานอุปกรณ์ ป้องกันโรคCovid19 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอหมายให้ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เชิญชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ พร้อมเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขในการป้องกัน รักษาโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19)
2563/01/06 ให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดัน โครงการชาวพลวงร่วมใจพิชิตภัยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกาย BMI น้ำหนักรอบเอว) ปีงบประมาณ 2563
2562/09/05 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ดินโคลนถล่ม การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ดินโคลนถล่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถาณการณ์ฉุกเฉิน
2562/05/19 วันอาภากร 62 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2562/05/17 อบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR 62 เปิดประสบการณ์ กับ 5ป.(ประเมิน ปลุก ประกาศ ปั๊ม แปะ) ทุกคนทำได้
2562/05/06 ร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
2562/03/14 พิธีเทปูนรากฐานเสาเอก-โท อาคารสงฆ์ พิธีเทปูนรากฐานเสาเอก-โท อาคารสงฆ์ และบวงสรวงเจ้าที่
2562/03/04 "มุ่งสู่คุณภาพ" การตรวจเยี่ยม รับรองมาตรฐานคุณภาพ HA การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานHA เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2561/09/27 งานเกษียณอายุราชการ ความผูกพัน..เก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจ..มีให้ตลอดกาล
2561/08/07 ซ้อมแผนอัคคีภัย61 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เตรียมควมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
2561/07/28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2561/07/26 รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ขอขอบคุณร้านธนาทรัพย์การเกษตร มอบเครื่องมือทางการแพทย์ รวมมูลค่า 111,200 บาท
2561/06/14 อบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR เปิดประสบการณ์ กับ 5ป.(ประเมิน ปลุก ประกาศ ปั๊ม แปะ)
2561/06/01 รับเงินบริจาคอำเภอ กองทุนเพื่อการจัดงานปี 2561 บริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2561/05/19 วันอาภากร 61 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2561/05/09 คณะศึกษาดูงาน รพ.แก่งคอย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสารสนเทศ โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี
2561/05/05 เรียนรู้ระบบคุณภาพ HA สู่การ React ขั้น 3 เพื่อโรงพยาบาลมีมาตรฐานคุณภาพ ประชาชนอุ่นใจ