ปีงบ
2566 รวมทุกโรงพยาบาล :: แนวนอน คือเรียกเก็บ :: แนวตั้ง คือตามจ่าย ::
2566 สสจ.จันทบุรี พระปกเกล้า ขลุง ท่าใหม่ เขาสุกิม สองพี่น้อง โป่งน้ำร้อน มะขาม แหลมสิงห์ สอยดาว แก่งหางแมว นายายอาม เขาคิชฌกูฏ รวมเรียกเก็บ
พระปกเกล้า
ขลุง
ท่าใหม่
เขาสุกิม
สองพี่น้อง
โป่งน้ำร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวมตามจ่าย